Bouwfysica

Thermische isolatie, vocht, daglicht & milieu berekeningen voor de gevels, daken en vloeren. Ventilatie & daglicht berekeningen en geluidsprestatie oplossingen voor binnen. 

Temperatuur & Vocht

Voor daken, vloeren en wanden, het berekenen van: 

Thermische isolatie

Wat is nodig in de isolatie schil om te voldoen aan het bouwbesluit en hoe kan geoptimaliseerd voor optimale waarden. (U waarde berekeningen cf. ISO 6946.)

Vocht

Wat is nodig in de isolatie schil om te voldoen aan het bouwbesluit en hoe kan geoptimaliseerd voor optimale waarden. (U waarde berekeningen cf. ISO 6946.)

Hitte bescherming

Hoe scoort de bouwschil met het opvangen van warmte in de zomer? Een lichte bouwschil heeft voordelen maar geeft een grotere fluctuatie in de binnentemperatuur.  Met bijvoorbeeld het toepassen van  overstekken of (delen van de schil) uitvoeren met meer massa blijft de binnentemperatuur meer constant.

Ventilatie & Daglicht

Conform het bouwbesluit het berekenen van de ventilatie en daglicht eisen per ruimte. 

Ventilatie

Natuurlijke ventilatie heeft vaak de voorkeur maar is niet in alle gevallen goed haalbaar, b.v. door wind kan er een drukverschil ontstaan die de aan en afvoer verstoord. Naast een berekening van de benodigde ventilatie per ruimte moet worden bepaald hoe het ventilatie systeem wordt samengesteld:

  • natuurlijke lucht aan- en afvoer
  • natuurlijke lucht aanvoer en mechanische afvoer
  • mechanische lucht aanvoer en natuurlijke afvoer
  • balansventilatie (mechanische lucht aan- en afvoer met warmteterugwinning.
Daglicht

Aan de hand van de gebruiksfunctie en oppervlakte per ruimte wordt de benodigde daglicht oppervlakte berekend.

Details-v19_sound

Geluid

Hout constructies vragen om goede oplossingen voor het minimaliseren van geluidsoverdracht. Trilling en contactgeluid in vloeren en flankerend geluid in wandconstructies is een aandachtspunt voor met name woningscheidende delen. 

Hiervoor kan ik oplossingen aandragen in de principe detaillering om tot een effectieve geluidsisolatie te komen.

Principes die kosten efficiënt zijn toe te passen zijn in de opbouw van wand en vloer zijn o.a.:

  • ononderbroken lagen
  • losgekoppelde lagen
  • zware lagen
  • kleine stilstaande luchtspouwen 
 

Milieu balans​

Aan de hand van de gekozen bouwschil kan er inzicht worden gekregen in energie verbruik tijdens de productie fase en de gebruiksfase. Deze berekeningen zijn indicatief maar kunnen keuzes ondersteunen voor het komen tot een goede milieu balans en het bijschaven van de materiaal keuze en bv. isolatiediktes.

Productie fase

Energie die nodig is tijdens de productie van de bouwmaterialen en inzicht in de hoeveelheid broeikasgassen die daarbij vrijkomen.

Gebruiks fase

Het warmteverlies per m² bouwschil in de winter.